Кафедра ПСКЛА НТУУ «КПІ» - учасник проекту EWENT програми Erasmus Mundus. У рамках проекту East-West European Network on higher Technical education (EWENT), який фінансується Європейською комісією в рамках міжнародної програми Erasmus Mundus - міжнародної програми співпраці і мобільності у сфері вищої освіти, яку ініціювала і фінансує Європейська Комісія, відбулася стартова конференція учасників проекту у січні 2012 року в Варшаві. Делегатами конференції були представники нашої кафедри: декан ФАКС, зав. кафедри ПСКЛА проф. Збруцький О. В., доцент кафедри ПСКЛА Прохорчук О. В.

На відміну від інших проектів програми Erasmus Mundus, проект EWENT націлений на просування стандартів технічної освіти Європейського Союзу в Білорусі, Молдові та Україні. Саме тому серед 17 університетів-партнерів провідні вищі технічні навчальні заклади Західної Європи: Варшавський університет технологій (Польща) – координатор проекту, Центральна Школа Нанта (Франція), Чеський технічній університет (Чехія), Дублінський інститут технологій (Ірландія), Будапештський університет технології та економіки (Угорщина), Університет Країни Басків (Іспанія), Університет Тренто (Італія), Білоруський національний технічний університет та Брестський державний технічний університет (Білорусь), Технічний університет Молдови (Молдова), та університети з України - Національний технічний університет України «КПІ», Донецький національний технічний університет, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», Національний університет «Львівська політехніка», Одеський національний технічний університет, Національний авіаційний університет, Донбаський державний технічний університет. Проект EWENT розрахований на 4 роки та передбачає понад 200 стипендій для студентів, аспірантів, докторантів та викладачів з Білорусі, Молдови і України, які зможуть навчатися, проводити дослідження та викладати в університетах-партнерах Європейського Союзу.

Процес відбору кандидатів для першої когорти почнеться у лютому 2012 року. Більш детальну інформацію можна знайти на сторінці проекту http://ewent.meil.pw.edu.pl/.

На стартовій конференції були презентовані університети – партнери проекту та освітні програми, за якими університети пропонують навчання за проектом EWENT .

Для організації роботи щодо участі НТУУ «КПІ» в проекті EWENT наказом по університету № 1-316 від 19.12.2011р. факультет авіаційних та космічних систем призначений координатором проекту від університету.

Для організації відбору слухачів для навчання створений комітет менеджменту проекту, в який ввійшли по одному представнику від кожної країни.